For Bedriftskunder
 
 
 
  Vi kan gi deg tilbud og råd om:
  • Lysstyringssystemer
  • Rehabilitering
  • Nybygg
  • ENØK løsninger
  • Varme/strøm alternativer
  • Internkontroll
 

Med Elfag på laget

De fleste bedrifter har ikke personell med kompetanse til å gjennomføre en profesjonell inte rnkontroll selv.
Det er dessuten en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. Med oss på laget får din bedrift
all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.
Kvalifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetsriktige løsninger. Kundens trygghet er at vi alltid
utfører forskriftsmessig arbeid, og kun leverer det beste av kvalitet og sikkerhet. Når det elekt riske anlegget
er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som
bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/ vedlikeholdspersonell har ansvar for,
og hva slags ettersyn og kontroll Elfag skal utføre. Vi kan tilby en fast serviceavtale. Den kan innebære alt
fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift og vedlikehold.


Elfag dekker hele landet

Med 160 lokale Elfagbedrifter er vi landets største elektrikerkjede. For kunden er vi først og fremst den lokale
Elfagbedrift, men vi har alltid hele kjeden bak oss. Det betyr at vi kan dra nytte av den samlede kompetansen
som befinner seg i Elfagkjeden, hvis nødvendig. Det betyr at vi kan tilby gunstige, landsdekkende avtaler.
Disse er basert på et felles, webbasert internkontrollsystem.


Et forsprang på flammene

I følge byggeforskriftene må de fleste næringsbygg både ha brannvarsling og nødlysanlegg som sikrer enkel
og trygg rømning. Disse skal være gjenstand for årlig kontroll. I tillegg stiller forsikringsselskapene visse krav
for at erstatning skal utbetales. Elfag leverer brannvarslingssentraler som er dimensjonert etter kundens behov,
og som tilfredsstiller myndighetenes krav til alarm og sikkerhet.


Sikkerhet i fokus

Internkontroll er myndighetspålagt og gjelder alle bedrifter. Tilsyn utføres stadig hyppigere, og man risikerer
bøter og krav om utbedring. Men det dreier seg ikke bare om å oppfylle myndighetenes krav.
Det har også opplagte driftsmessige fordeler. Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon
og redusert energiforbruk. Det hindrer forsinkelser eller stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds-
og reparasjonskostnader. Og det kan ha innvirkning på forsikringspremien. Ikke minst dreier det seg om
å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom.